Forte 2014.a ze zmianami prawnymi

Forte 2014.a ze zmianami prawnymi

vat2014

Informujemy, że udostępniona została nowa bezpłatna wersja Systemu Zarządzania Forte 2014.a ze zmianami prawnymi.

Zmiany obejmują:

Forte Finanse i Księgowość:

 • Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego
 • Ewidencja zakupu z samoopodatkowaniem VAT (złom, stal i odpady)

Forte Handel:

 • Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego – wybór domyślnej daty wejścia do rejestru VAT
 • Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady)
 • Fiskalizacja – obsługa rabatów (urządzenia fiskalne)
 • Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej – parametry druku i zestawień
 • Numer faktury zakupu na inwentaryzacji

Forte Kadry i Płace:

 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C
 • Aktualizacja danych urzędów skarbowych
 • Nowe kody świadczenia przerwy RSA
 • Zmiany wyliczeń podstawy składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym
 • Wzory wniosków związanych z rodzicielstwem
 • Obsługa zmiany DPI