Forte 2014.a ze zmianami prawnymi

Forte 2014.a ze zmianami prawnymi

Informujemy, że przygotowana została specyfikacja zmian do bezpłatnej wersji Systemu Zarządzania Forte 2014.a ze zmianami prawnymi.

Zmiany obejmują:

Forte Finanse i Księgowość

 • Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego
 • Ewidencja zakupu z samoopodatkowaniem VAT (złom, stal i odpady)

Forte Handel

 • Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego – wybór domyślnej daty wejścia do rejestru VAT
 • Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady)
 • Fiskalizacja – obsługa rabatów (urządzenia fiskalne)
 • Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej – parametry druku i zestawień
 • Numer faktury zakupu na inwentaryzacji

Forte Kadry i Płace
Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C

 • Aktualizacja danych urzędów skarbowych
 • Nowe kody świadczenia przerwy RSA
 • Zmiany wyliczeń podstawy składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym
 • Wzory wniosków związanych z rodzicielstwem
 • Obsługa zmiany DPI

Uwaga!

Wersja Forte 2014.a zwiera zmiany wydane w ramach Suplementu1 do Forte BI z nowym kokpitem managera i wskaźnikami finansowymi.
W środowisku na którym był już zainstalowany Suplement1 nie ma konieczności ponownej instalacji Forte BI.