Jednolity Plik Kontrolny już obowiązuje

Przedsiębiorcy pełni obaw

System podatkowy w Polsce przechodzi przyspieszoną ewolucję technologiczną. Już od 1 lipca podatnicy prowadzący księgi przy pomocy oprogramowania komputerowego mają obowiązek zbierania, przechowywania oraz raportowania danych do urzędów skarbowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tymczasem, jak wykazało badanie  przeprowadzone przez firmę Sage, niemal połowa przedsiębiorców deklaruje brak przygotowania do sprostania wymogom e-kontroli podatkowych. Obawiają się braku wpływu na ilość i jakość kontrolowanych danych, które muszą przygotować w krótkim czasie.

Korzyści z  JPK

Spełnienie obowiązku prawnego związanego z wdrożeniem JPK w firmie niesie ze sobą wymierne korzyści. Przede wszystkim skróci się czas kontroli inspektorów skarbowych, co znacznie ograniczy ingerencję w działalność firmy. Sprawnie przeprowadzona kontrola podatkowa, przy użyciu dobrze działającego oprogramowania może potrwać jedynie kilka minut. Wystarczy, że przedsiębiorca zapisze na nośniku odpowiedni plik z żądanym przez kontrolerów zakresem danych.

Nowe wytyczne Ministerstwa odnośnie JPK
1. Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK

W dniu 29-07-2016r, Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat informujący, iż faktury zakupu nie będą przesyłane w formacie JPK. Ministerstwo przygotuje „alternatywne rozwiązanie”, które nie będzie wymagało przesyłania faktur zakupu w formacie JPK.

Oznacza to, że do struktury JPK_FA będą eksportowane wyłącznie faktury sprzedaży.

Zmiana stanowiska Ministerstwa jest odpowiedzią na liczne zastrzeżenia podatników odnośnie eksportowania do pliku JPK_FA faktur zakupu z dokładnością do pozycji.

Szczegóły „alternatywnego rozwiązania” nie są jeszcze znane. Nie wiadomo też od kiedy będzie ono wymagane.

2. Wyciągi bankowe będą eksportowane do JPK przez banki

Jednocześnie w dniu, 29-07-2016r, Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne odpowiedzi na pytania podatników. Jedno z zadanych pytań dotyczyło generowania JPK_WB. W odpowiedzi Ministerstwo napisało: „(…) Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na

podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK (…)”.

Sage pozostawia możliwość generowania struktury JPK_WB w dostarczanych systemach, na wypadek, gdyby bank obsługujący podatnika nie był zdolny przygotować JPK_WB.

Zachęcamy Państwa do czytania komunikatów Sage, który tak jak dotychczas będzie przekazywał informacje istotne dla podatników