Kasy fiskalne w 2015 r. zmiany

Kasy fiskalne obowiązkowe w 2015 roku – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, mechanicy oraz  osoby prowadzące sprzedaż perfum, wód

toaletowych jak i  zapisanych i niezapisanych nośników analogowych i cyfrowych .

Rok 2015   dla części podatników przyniesie obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej bez względu na obroty. Ministerstwo Finansów wydało nowe rozporządzenie dotyczące zasad stosowania urządzeń fiskalnych od 1 marca 2015roku.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej będzie musiał, każdy podatnik który realizuje dostawy:

 • Gazu płynnegoeuro_150te_flexy_popup
 • Części do silników
 • Silników spalinowych wewnętrznego spalania rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
 • Nadwozi i naczep kontenerów
 • Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych(z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • Silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach
 • Sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń operowania dźwiękiem i obrazem, anten
 • Sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 • Wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”
 • Zapisanych i niezapisanych nośników cyfrowych i analogowych
 • Wyrobów przeznaczonych do użycia oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU
 • Wyrobów tytoniowych (PKWiU 12,00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, oraz napojów będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • Perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

oraz świadczy usługi:

 • Przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, w wyłączeniem przewozów wymienionych z poz. 15 załącznika do rozporządzenia
 • Przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami
 • Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • W zakresie badań przeglądów technicznych pojazdów
 • Z zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • Prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • Doradztwa podatkowego
 • Fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • Związanych z wyżywaniem (PKWiU 56), wyłącznie:

-świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz

-usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych(katering)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.