Narodziny kolejnego dziecka skracają urlop rodzicielski matki

Narodziny kolejnego dziecka bezpowrotnie skracają urlop rodzicielski matki

Ustawodawca nie doprecyzował, co się dzieje z urlopem rodzicielskim, jeśli w jego trakcie matka urodzi kolejne dziecko. ZUS tłumaczy, że niewykorzystany do końca urlop rodzicielski przepada, chyba że zdecyduje się na niego ojciec – ale pod określonymi warunkami.

 

Zdaniem ZUS, matka, która urodzi dziecko w trakcie urlopu rodzicielskiego, bezpowrotnie traci wynikające z niego uprawnienia. Narodziny kolejnego dziecka uprawniają do zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu, natomiast pozostały urlop rodzicielski, jak również wypłacane z jego tytułu zasiłki bezpowrotnie przepadają.

Aby uchronić się przed tego rodzaju stratą, rodzice mają jedno wyjście – pozostałą część urlopu rodzicielskiego może wykorzystać ojciec. W takiej sytuacji, ojciec będzie przebywał na urlopie rodzicielskim już w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego matki. ZUS jednak stawia dwa warunki. Po pierwsze: decyzja ojca o wykorzystaniu urlopu powinna zapaść odpowiednio wcześniej, ponieważ prawo ojca do zasiłku z tytułu urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko wtedy, gdy pozostało do wykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu. Po drugie: musi zostać zachowana ciągłość w urlopie wykorzystywanym przez matkę i ojca. ZUS podkreśla także, że wybierany przez ojca urlop powinien być wielokrotnością tygodnia.

W takiej sytuacji ojciec, wybierając resztę przysługującego urlopu rodzicielskiego, otrzyma zasiłek w wysokość 80 proc. lub 60 proc. podstawy jego wynagrodzenia. Zależy to od tego, jaką deklarację złożyła matka 14 dni po urodzeniu dziecka. Przypomnijmy: jeśli mama zadeklarowała wykorzystanie całości przysługującego jej urlopu, ojciec otrzyma zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy. Jeśli jednak nie złożyła deklaracji o pełnym wykorzystaniu urlopu, zasiłek ojca będzie miał 60 proc. podstawy jego wynagrodzenia.

Przy tej okazji ZUS przypomina, że sumowanie się świadczeń społecznych (różnych zasiłków) jest sprzeczne z ich ideą. Dana osoba może wykorzystywać tylko jedno świadczenie. W opisanej sytuacji matka wydaje się być osobą poszkodowaną (nie może dokończyć urlopu rodzicielskiego), lecz rodzice mają szansę skorzystać wspólnie z przysługujących im świadczeń.

Autor: Renata Kotecka źródło Blog sage