Nowy VAT pogorszy cash flow?

cashKiedy od stycznia zaczniemy po nowemu identyfikować moment powstania obowiązku podatkowego, okaże się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na przepływy finansowe wielu przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach konieczne będzie zabezpieczanie dodatkowych rezerw na zapłatę podatku należnego…

 

Od stycznia moment powstawania obowiązku podatkowego (w myśl zasady ogólnej) będzie powiązany z datą dostawy towaru lub wykonania usługi, a nie jak jest obecnie – z datą wystawienia faktury. W efekcie tej zmiany, spora grupa przedsiębiorców będzie zmuszona odprowadzić do fiskusa o 30 dni wcześniej podatek należny. Z kolei niektóre przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć VAT z tytułu poniesionych kosztów (podatek naliczony) dopiero 30 dni później, niż to czynią obecnie. Wdrożenie nowych przepisów może zatem skutkować powstaniem w firmach „podatkowej dziury budżetowej”.

VAT do zapłaty 30 dni szybciej…

Obecnie, z racji rozliczania VAT w oparciu o datę wystawienia faktury, przedsiębiorcy mają możliwość opóźniania obowiązku podatkowego. Przykład: świadcząc usługi przez okres miesiąca (np. w lutym), można wystawić fakturę na początku marca. W efekcie VAT należny z tytułu tego przychodu zostanie wykazany i rozliczony dopiero w deklaracji 25 kwietnia. Od 2014 r. przedsiębiorcy stracą tego rodzaju możliwość opóźniania rozliczenia podatku. Usługi świadczone w lutym, nawet jeśli wystawimy za nie fakturę w marcu, będą musiały być rozliczone w deklaracji 25 marca – czyli o 30 dni szybciej.

Pozostawmy retorycznym pytanie: A co, jeśli kontrahent nam nie zapłaci należności w ciągu miesiąca?

…a VAT do odliczenia 30 dni później

Skutkiem nowej ustawy będzie także to, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcy, którzy zamawiają towary wraz z transportem (przesyłką), będą mogli odliczyć VAT 30 dni później niż to czynią obecnie. Przykład: firma zamówiła u kontrahenta surowiec z dostawą do swojego magazynu. Zamówienie wysłała 29 marca. Załadunek z magazynu kontrahenta nastąpił 30 marca, a surowiec trafił do firmy 1 kwietnia. Obecnie firma miałaby możliwość odliczyć podatek VAT z tytułu tego zakupu już w deklaracji 25 kwietnia (jeśli sprzedający wystawi fakturę z datą marcową). Po Nowym Roku moment powstania obowiązku podatkowego powiązany będzie z datą dostawy (tu: 1 kwietnia), a zatem odliczenie VAT nastąpi dopiero 25 maja…

Przytoczony tu przypadek może być źródłem inspiracji dla firm poszukujących odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób i na ile kontrolować, przewidywać i planować momenty wystąpienia obowiązku podatkowego, tak aby rozliczać VAT w korzystniejszych terminach.

 

Autor: Bogdan Zatorski  źródło: Blog Sage