Opóźnione faktury zakupowe utrudnią odliczenie VAT

Opóźnione faktury zakupowe utrudnią odliczenie VAT

Od stycznia podatnicy utracą możliwość wyboru okresu, w którym będą mogli odliczyć VAT w przypadku uzyskania faktury z dużym opóźnieniem. Zmienia się bowiem art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W obecnie obwiązującym porządku prawnym podatnik ma prawo odliczyć VAT (pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego) w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, poczynając od tego, w którym otrzymał fakturę dokumentującą nabycie towaru lub usługi (stanowi o tym art. 86 ust. 11).

Przykład: firma nabywając towar w marcu, otrzymuje fakturę w maju. Ma prawo odliczyć VAT w deklaracji za maj, czerwiec lub lipiec. Przywilej ten dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie.

Od stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa wraz ze zmienionym art. 86. ust. 10 i 11. Zgodnie z nimi podatnik będzie miał prawo odliczać VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, jednak nie wcześniej niż w momencie uzyskania od sprzedawcy faktury.

Przykład: firma nabywając towar w marcu może w tym samym miesiącu odliczyć podatek (lub w kwietniu lub w maju), o ile otrzyma w marcu fakturę. Jeśli otrzyma fakturę w kwietniu, będzie mogła odliczyć VAT w kwietniu lub w maju. Jeśli otrzyma fakturę w maju – odliczy podatek tylko w maju. Jeśli zaś otrzyma fakturę po upływie dwóch okresów następujących po okresie powstania obowiązku podatkowego, będzie mogła odliczyć VAT tylko w miesiącu, w którym otrzyma tę fakturę.

Przykład: za zakupy dokonane w marcu firma otrzymuje fakturę dopiero w sierpniu. Może odliczyć podatek tylko w deklaracji za sierpień (a nie jak obecnie – w deklaracji za sierpień, wrzesień lub październik).

Wchodzące w życie zmiany skomplikują nieco rozliczenia podatku w przypadkach odbioru faktur zakupowych z opóźnieniem, ponieważ ograniczają (lub całkowicie eliminują) wybór okresu, w którym można dokonać odliczenia. Podatnicy zmuszeni będą ściślej monitorować daty wpływu opóźnionych faktur zakupowych, tak aby faktury trafiały do księgowości lub biura rachunkowego z właściwym oznaczeniem daty otrzymania dokumentów. Dzięki takiej kontroli firmy zredukują przypadki wystawiania korekt deklaracji.

Autor: Renata Kotecka  źródło: blog Sage