Promocja Sage ! Zwiększ efektywność sprzedaży

W ramach przygotowanej oferty, Klienci będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty promującej zakup licencji, aktualizacji i dodatkowych stanowisk.

W ramach promocji Klienci mogą dokonać zakupu programu Sage Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn:

 • w modelu licencyjny za jedno stanowisko w cenie 890 zł netto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych) – warunkiem jest zakup usługi abonamentowej (Sage Gwarancja)
 • w modelu subskrypcyjnym za jedno stanowisko w cenie 490 zł netto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

Warunkiem uczestnictwa w Promocji:

 • zakup w okresie trwania promocji 
 • zakup jednej z usług Abonamentowych przy zakupie programy w modelu licencyjnym:
  • Sage Gwarancja Podstawowa; 
  • Sage Gwarancja Komfort; 
  • Sage Gwarancja VIP;
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.