Rozliczanie mediów w przyszłym roku

Rozliczanie mediów w przyszłym roku

Od stycznia dostawcy mediów będą rozliczać VAT na nowych zasadach. Znowelizowana ustawa wprowadza bowiem regułę, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 5. Ustawy o VAT w wersji, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów powstaje z chwilą wystawienia faktury. To odstępstwo od generalnej zasady momentu powstawania obowiązku podatkowego, zgodnie z którą obowiązek powstaje w dacie dostawy. Aktualna w 2013 roku praktyka rozliczania mediów opiera się na sporządzanych przez dostawcę prognozach zużycia mediów. Na podstawie prognoz wystawiane są faktury, z których VAT należny (na mocy obecnie obowiązującego odstępstwa) kwalifikowany jest do okresu rozliczeniowego VAT, w którym wpłynęła płatność od nabywcy.

Co zatem się zmieni? Zmiana od początku stycznia 2014 roku pociągnie za sobą ciekawe konsekwencje: od faktur – prognoz dostawcy mediów odprowadzaliby VAT w okresie wystawienia faktury, finansując podatek z… własnych środków.

W związku z tym, ustawodawca przewidział w art. 106b ust. 3, kolejne odstępstwo, czyli możliwość odstąpienia od wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych. A co to konkretnie oznacza dla przedsiębiorców? Według ekspertów, dostawcy mediów skwapliwie skorzystają z nowego prawa, przesyłając konsumentom „plany płatności” zamiast faktur. To z kolei może rodzić problem u „ukrytych przedsiębiorców”, którzy prowadzą działalność w niewielkim zakresie, a rozliczają VAT. Uzyskanie faktury może się w tym przypadku wiązać z pewną uciążliwością, również z tego powodu, że faktura za media w wersji 2014 powinna dokumentować realnie dostarczone towary i usługi.
Jaka będzie praktyka przekonamy się już niedługo. Warto jednak pamiętać, że odliczenie VAT-u naliczonego bez uzyskania faktury nie będzie możliwe.

Autor: Bogdan Zatorski źródło:Blog Sage