ROZPORZĄDZENIE MF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

duDZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r.
Poz. 1485
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie wystawiania faktur

 

D2013000148501