Sage e-Audytor dla wszystkich

 

Sage e-Audytor to platforma internetowa za pomocą, której można zweryfikować poprawność danych wygenerowanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Rozwiązanie dedykowane jest wszystkim przedsiębiorstwom na polskim rynku bez względu na rodzaj stosowanego oprogramowania, wielkość firmy czy branżę.

Co zyskasz korzystając z Sage e- Audytor?

 

  • Możliwość bieżącej weryfikacji poprawności merytorycznej transakcji najczęściej narażonych na wątpliwości Urzędów Skarbowych
  • Bezpieczny, szybki i łatwy dostęp do informacji zawartych w wygenerowanym pliku JPK
  • Możliwość zweryfikowania kompletności, logicznej spójności oraz poprawności matematycznej raportowanych danych

 

E-Audytora jest dostępny na rynku w dwóch pakietach:

Pakiet Basic – Zweryfikuj swoje pliki JPK i sprawdź czy są wolne od błędów.

Testy wykonywane w ramach pakietu badają charakterystykę danych. Mają na celu identyfikację przypadków, gdzie raportowane dane nie są ze sobą spójne (np. kwota opodatkowania jest wyższa niż podstawa opodatkowania). Opierają się na weryfikacji matematycznej (sumy kontrolne, wysokość stawek VAT, kalkulacje kwot VAT / netto/rocznie / brutto na różnych poziomach agregacji) oraz weryfikacji kompletności danych (uzgodnienia linii / wierszy do całości pliku i sum kontrolnych).

Pakiet Premium – Zweryfikuj swój Jednolity Plik Kontrolny i sprawdź, na czym polegają błędy danych w plikach i pomiędzy nimi.

Umożliwia weryfikację spójności logicznej i merytorycznej informacji wynikających z raportowanych danych, w tym także wykorzystując dane z różnych struktur JPK (np. połączenie struktury Ewidencji VAT, Faktur oraz Magazynu). Pozwala na identyfikację tych transakcji lub danych, w odniesieniu, do których po stronie Urzędu Skarbowego mogą powstać wątpliwości dotyczące prawidłowości opodatkowania transakcji. Efekty testów w ramach Pakietu Premium nie mają charakteru definitywnego (tzn. identyfikacja danego zjawiska nie musi oznaczać, iż transakcja została rozliczona w sposób nieprawidłowy) – służą one przede wszystkim wskazaniu tych obszarów, które mogą wzbudzić zainteresowanie organów podatkowych i być może powinny być raportowane w inny sposób, tak aby zachować spójność informacji.

Wartością dodaną jest dostęp do intuicyjnego graficznego interfejsu umożliwiającego analizę dotychczasowej sprzedaży i danych finansowych firmy.

 

Sprawdź różnice między pakietami!

 

 

Pakiet Sprawdź
e-Audytora
Pakiet Basic

 

Pakiet Premium

 

Nieograniczona możliwość sprawdzania plików JPK

Testy sprawdzające spójność matematyczną oraz kompletność pojedynczego pliku JPK – ogólny poziom błędu

Testy sprawdzające spójność matematyczną oraz kompletność pojedynczego pliku JPK – szczegółowy poziom błędu

Analiza sprzedaży oraz danych finansowych firmy – ogólny widok

 •

Analiza sprzedaży oraz danych finansowych firmy – szczegółowy widok

Testy sprawdzające spójność logiczną
i merytoryczną plików JPK pomiędzy strukturami – ogólny poziom błędu

Testy sprawdzające spójność logiczną
i merytoryczną plików JPK pomiędzy strukturami – szczegółowy poziom błędu