Skorzystaj z innowacyjności Symofonii i zmniejsz swój podatek

Skorzystaj z innowacyjności Symofonii i zmniejsz swój podatek

money

Z przyjemnością informujemy, że Podatnicy, którzy mimo kryzysu gospodarczego będą inwestować w 2014 r. w rozwój innowacyjności swojej firmy, w zeznaniu rocznym CIT-8 będą mogli skorzystać z ulgi na nowe technologie. Ulga ta pozwala na odliczenie nie więcej niż 50% wydatków poniesionych w 2014 r. na nabycie nowych technologii. Jednak odliczenie nie może przekroczyć kwoty wskazanej w poz. 44 CIT-8. Zasady i warunki stosowania tej ulgi są określone w art. 26c updof i w art. 18b updop.

Sage Sp. z o.o., zadbała o innowacyjność swoich produktów. Jako dowód przedstawiamy Certyfikaty wystawione przez Instytut Maszyn Matematycznych:

  • Certyfikat: Opinia Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) dotycząca innowacyjności Systemu Zarządzania Forte 2014
  • CertyfikatOpinia Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) dotycząca innowacyjności Systemu Symfonia 2014

Przedsiębiorstwo, które zakupi oprogramowanie Systemu Symfonia 2014 lub Systemu Zarządzania Forte 2014, może skorzystać z ulgi na nowe technologie. Wydatki te są odliczane od dochodu po wyłączeniu z niego dochodów wolnych od opodatkowania oraz po odliczeniu strat podatkowych z lat poprzednich i odliczeniu darowizn. Natomiast niewykorzystaną kwotę wydatków na nabycie nowych technologii spółka może odliczyć od dochodu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: www.gofin.pl