System Symfonia Pro Szybki dostęp do rzetelnych informacji

System Symfonia Pro
Szybki dostęp do rzetelnych informacji

Managerowie firmy często oczekują szybkich i pewnych informacji na temat kondycji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Miarodajne, przejrzyście zaprezentowane zestawienia ułatwiają im podejmowanie decyzji sprzyjających rozwojowi firmy. Jednak przygotowanie z dnia na dzień raportów i analiz jest zadaniem niełatwym, a pokazanie ich w postaci atrakcyjnych wykresów pochłania dodatkowy czas.
W takich przypadkach nieocenioną pomocą jest Symfonia Pro – nowość w naszej ofercie.

 

System Symfonia Pro umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych na podstawie informacji dostępnych w programach finansowych i handlowych Symfonii. Prezentacja wyników analiz w postaci wykresów oraz możliwość tworzenia własnych i dostosowania ich wyglądu zgodnie z indywidualnymi preferencjami, wspiera managerów w dokonywaniu analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Dodatkowo tak przygotowane
zestawienia graficzne można wyeksportować do plików w wybranym formacie lub wysłać na adres email.

Dane prezentowane w postaci graficznej różnią się w zależności od programu. Ich zakres odzwierciedla potrzeby analityczne wynikające ze specyfiki danego obszaru.

 

Przykładowa lista gotowych graficznych zestawień:

Symfonia Pro Finanse i Księgowość – analiza obrotów na kontach księgowych w różnych ujęciach i z różnych perspektyw, analiza stanu rozrachunków, wiekowanie należności i zobowiązań, prezentacja zapisów na kontach księgowych oraz zestawień rejestrów VAT.

Symfonia Pro Faktura – analiza sprzedaży w różnych ujęciach i z różnych perspektyw, analiza stanu należności i zobowiązań na dany dzień, w wybranym układzie.

Symfonia Pro Mała Księgowość – szczegółowa analiza przychodów i kosztów, analiza sprzedaży i zakupów w różnych ujęciach, analiza obrotów z kontrahentami, analiza należności i zobowiązań.

Symfonia Pro Handel – analiza sprzedaży oraz analiza zakupów w różnych ujęciach i z różnych perspektyw, analiza stanu należności i zobowiązań na dany dzień, w wybranym układzie.

System Symfonia Pro szybki dostęp do rzetelnych informacji

symfonia-pro-handel