VAT 2014 – czy da się opóźnić zapłatę?

vat2014Nowa ustawa o VAT zmienia sposób określania momentu powstawania obowiązku podatkowego. Ponieważ zmiana ta wpłynie na rozliczenia podatkowe, wiele firm będzie poszukiwać sposobów „uelastycznienia” własnej polityki podatkowej. Niestety, często nie będzie to możliwe, a jeśli nawet znajdą się sposoby – nie będzie to takie proste.

 

Pisaliśmy już, że zmiana sposobu identyfikowania momentu podatkowego wpłynie negatywnie na przepływy finansowe w wielu firmach, ponieważ przedsiębiorcom przyjdzie płacić podatek należny o miesiąc szybciej. Naturalną konsekwencją wydaje się więc, że zastanawiamy się, jak poprawić politykę podatkową w nowych realiach legislacyjnych. Co można zrobić?

Planowanie i weryfikacja zdarzeń

Skoro to zdarzenie gospodarcze – dostawa lub wykonanie usługi – ma określać moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy, przedsiębiorcy mogą tak planować daty zdarzeń, by były one korzystne z punktu widzenia rozliczania podatków. Oto kilka sposobów, które można rozważać:

  1. przesuwanie daty dostawy z ostatnich dni miesiąca na pierwszy dzień kolejnego miesiąca;
  2. wystawianie faktury (czyli wezwania do zapłaty) przed zdarzeniem gospodarczym. Nowe przepisy pozwalają wystawić fakturę do 30 dni przed dostawą lub wykonaniem usługi. Być może warto skorzystać z tego przywileju, w przypadku ryzyka wystąpienia opóźnień w płatnościach. Naturalnie, ze sposobu można skorzystać, jeśli z góry wiadomo, jaki jest przedmiot i wartość transakcji. Ponadto nabywca, otrzymując wcześniej fakturę, niekoniecznie wcześniej za nią zapłaci…;
  3. analiza już zawartych kontraktów z kontrahentami pod kątem dat określających momenty dostawy oraz wykonania usług. Być może specyfika współpracy z kontrahentami pozwoli zmodyfikować zawarte w umowach zapisy, określające terminy dostaw. Warto przyglądać się np. umowom projektowym, które definiują etapy oddawania projektu nabywcy oraz terminy rozliczania się z nim;
  4. analiza zawieranych kontraktów – w zakresie, w jakim opisano powyżej. Od Nowego Roku zdarzenia gospodarcze warto planować nie tylko w kontekście przychodu i marży, ale również pod kątem daty zapłaty podatku należnego.

Generalnie można przyjąć zasadę, że im bliżej początku miesiąca wystąpi sprzedaż, tym lepiej z punktu widzenia rozliczania VAT.

Definicja dostawy

Szczególnym przykładem uelastyczniania polityki podatkowej może być definiowanie między kontrahentami pojęcia dostawy. Ustawa wskazuje, że momentem powstania obowiązku podatkowego jest dostawa, a dokładniej: moment przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania nabytym towarem jako właściciel. Jednak ustawa nie precyzuje, kiedy ten moment następuje. To jest kwestia umowna między dostawcą a odbiorcą. Jeśli zatem dla sprzedającego ważne jest opóźnianie obowiązku podatkowego, może tak doprecyzować termin dostawy, by wypadał on najpóźniej – np. z chwilą przekazania towaru do magazynu nabywcy. Takie doprecyzowanie definicji dostawy może mieć sens dla transakcji zawieranych na przełomie miesięcy, kiedy sprzedany towar jest transportowany do nabywcy.

 

Autor: Bogdan Zatorski  źródło: Blog Sage