W 2014 nowe zasady rozliczania VAT!

Od stycznia 2014 r. wejdzie w życie kluczowa dla przedsiębiorców zmiana prawna, mająca konsekwencje w zakresie identyfikacji momentu powstawania obowiązku podatkowego. Co to oznacza w praktyce? Mówiąc najogólniej: trzeba się będzie przyzwyczaić do zupełnie innych zasad rozliczania VAT oraz terminów wystawiania faktur.

Nie po raz pierwszy sylwestrowa noc wprowadzi nas w nową rzeczywistość biznesową. Od 1 stycznia będziemy inaczej rozliczać VAT. Faktury, które stosujemy od lat, pozostaną, ale zmiany prawne zmuszą praktycznie wszystkich przedsiębiorców do nowego podejścia w ich wystawianiu.

Od stycznia zacznie obowiązywać m.in. art. 19a, dodany do ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 35). Zawarto w nim tzw. ogólną zasadę powstawania obowiązku podatkowego (VAT). Mówi ona o tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Zasada w swoim brzmieniu jest wręcz banalnie prosta, ale…

Zwróćmy uwagę na kilka istotnych kwestii:

  • Po pierwsze: podatnicy utracą szereg możliwości wpływania na sam moment powstawania obowiązku podatkowego, ponieważ generalnie nie będzie on powiązany z datą wystawienia faktury. Oznacza to konieczność dogłębnej rewizji w zakresie zarządzania podatkami, planowania cash flow i dokonywania wcześniejszych rezerw na opłacenie podatku należnego.
  • Po drugie: warto podkreślić, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dostarczenia towaru, a nie jak jest do tej pory – z chwilą wystawienia faktury. Wielu przedsiębiorców już się zastanawia, jakie kontrole biznesowe wdrożyć, by monitorować dostawy realizowane na przełomie miesięcy – jak efektywnie sprawdzać, czy kontrahent już otrzymał towar, czy jeszcze nie? Wszak to od daty dostarczenia towaru zależeć będzie moment rozliczenia VAT od tej sprzedaży…
  • Po trzecie: Samo wystawienie faktury „będzie się rządziło” nowymi zasadami. Fakturę będzie można wystawić nawet na 30 dni przed przekazaniem towaru. Z drugiej strony, będzie ją można wystawić nawet 45 dni po realizacji usługi lub dostarczeniu towaru. To oznacza nowe uwarunkowania, które będą istotnie wpływać na relacje biznesowe między przedsiębiorcami.

Jak przygotować się do zmian przed końcem tego roku? W jaki sposób zmiany w przepisach wpłyną na konkretną działalność gospodarczą? O czym koniecznie trzeba wiedzieć? Analizujemy powyższe wątki i będziemy systematycznie rozwijać je w kolejnych publikacjach na blogu.

Przydatny link:

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw: http://bit.ly/H7y7Ag

źródło: blog Sage Polska Autor: Bogdan Zatorski