e-Sprawozdanie

UWAGA!

e-Sprawozdanie finansowe w oprogramowaniu Sage
– planowane wydanie grudzień 2018

Przypominamy, że już w lutym i marcu nasi Klienci będą musieli złożyć sprawozdanie finansowe w nowej postaci czyli w postaci elektronicznej, dokładnie w formie XML! –zwanym e-sprawozdaniem finansowym.
Proces złożenia e-Sprawozdania finansowego wymaga realizacji kilku kroków:
• wygenerowania z systemu finansowo-księgowego,
• uzupełnienie o niezbędne dane takie jak. np. komentarz do sprawozdania,
• podpisania w zakładanym ustawowo czasie przez wszystkie osoby uprawnione do tego w firmie,
• wysłanie podpisanego e-sprawozdania do biegłego rewidenta,
• załączenie opinii biegłego rewidenta,
• wysłanie do odpowiedniego urzędu w wyznaczonym czasie
Aby te wszystkie etapy zrealizować do końca marca trzeba mieć jak najszybciej aktualny system finansowo-księgowym, który pozwoli wygenerować e-sprawozdanie finansowe!

MAMY ŚWIETNĄ WIADOMOŚĆ!

Sage Symfonia ERP i Sage Symfonia 50c zostaną wydane, z możliwością wygenerowania i przeglądania e-sprawozdań finansowych, na rynek jeszcze w grudniu tego roku. Symfonia będzie pierwszym na rynku oprogramowaniem, które da możliwość wygenerowania wszystkich 41 struktur e-sprawozdań finansowych

Zapraszamy do kontaktu!