Sage eHandel

eHandel jest produktem przeznaczonym do obsługi sprzedaży za pośrednictwem portalu Allegro. Do pracy wymaga zainstalowania również Handlu, ponieważ korzysta z bazy danych tworzonej przez Handel. Dzięki temu, że oba programy korzystają z jednej i tej samej bazy danych, oba programy korzystają zawsze z aktualnych danych o dostępnych stanach magazynowych, kartotece towarowej czy danych kontrahentów.

eHandel skierowany jest do firm prowadzących sprzedaż przez Allegro.

eHandel:

1. Usprawnia obsługę procesu sprzedaży

  •  Kompleksowe tworzenie oferty
  •  Personalizacja aukcji pod wybrany asortyment
  •  Praca na zawsze aktualnych danych, w szczególności o stanie magazynu
  •  Automatyczne tworzenie zamówień na podstawie sprzedaży Allegro

2. Oszczędza czas

  •  Uproszczenie i automatyzacja ( robię raz w jednym miejscu)

3. Zmniejszenie ryzyka błędu

  •  Uproszczenie i automatyzacja ( robię raz w jednym miejscu)
  •   Kontrola poprawności aukcji

4. Zwiększenie kontroli nad dostępnością stanów magazynowych

Funkcjonalności oferowane przez eHandel:

1. Współpraca z serwisem Allegro

2. Obsługa wielu kont Allegro

3. Przygotowywanie aukcji do wystawienia na Allegro. Aukcja może być od razu wystawiona na Allegro, ale można również zaplanować jej wystawienie w dowolnym przyszłym terminie. Przygotowanie aukcji jest czasochłonne. Dzięki możliwości odłożenia publikacji w czasie, użytkownik może wykonać te pracę w dogodnym dla siebie terminie.

4. Automatyczna publikacja aukcji odłożonych w czasie. Użytkownik nie musi pamiętać o wykonaniu tej czynności.

5. Sprawdzanie opłat za aukcję.

6. Możliwość kopiowania aukcji

7. Możliwość ponownego wystawiania aukcji zakończonych

8. Możliwość przygotowania aukcji nawet, jeśli w danym momencie połączenie z serwisem Allegro jest niedostępne (awaria, brak połączenia internetowego). W takim wypadku można aukcję przygotować i zapisać, a wystawiona zostanie po nawiązaniu połączenia.

9. Możliwość powiązania aukcji z danym towarem.

10. Obsługa parametrów specyficznych dla danych kategorii aukcji.

11. Możliwość śledzenia przebiegu wszystkich aukcji (również z wielu kont na serwisach aukcyjnych) w jednym miejscu.

12. Rezerwacja stanów magazynowych według potrzeb użytkownika. Użytkownik może tworzyć rezerwacje towarów na różnych etapach, indywidualnie dla każdej aukcji. Dla jednej aukcji może utworzyć rezerwację już na etapie wystawienia aukcji, a dla innej dopiero na etapie rejestrowania zamówienia.

13. Kontrola stanów magazynowych według potrzeb użytkownika. Przygotowując aukcję użytkownik może zdecydować czy wystawiana ilość ma być związana ze stanem magazynowym konkretnego magazynu. W takim wypadku program będzie kontrolował stan tego magazynu i będzie ostrzegał użytkownika, jeśli stan magazynu ulegnie wyczerpaniu przed zakończeniem aukcji.

14. Rejestracja sprzedaży w serwisie aukcyjnym, formularzy opcji dostaw i płatności Allegro oraz tworzenie na tej podstawie zamówień sprzedaży, na podstawie którego później jest tworzona faktura lub paragon oraz wydanie z magazynu.

15. Dodawanie kosztów wysyłki jako pozycji na dokumencie.

 

Mocne strony:

  • Jedna baza danych z Handlem – zapewnia pracę na aktualnych danych bez względu na to, w którym programie dokonywana jest zmiana.
  •  Kontrola stanów magazynowych – dzięki jednej bazie danych mamy bieżącą informację o poziomie stanu magazynowego. Możemy na bieżąco informować użytkownika o brakach i zamykać aukcje.
  • Możliwość rezerwacji towaru na różnych etapach. Nie narzucamy użytkownikowi kiedy ma dokonywać rezerwacji towaru, sam o tym decyduje. Decyzja podejmowana jest indywidualnie dla każdej aukcji.