Kasa Erp

Kasa Erp

Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakość obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

Kasa:

  • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
  • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
  • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
  • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
  • wpływa na poprawę wizerunku firmy – profesjonalizm na stanowisku kasowym