Częste pytania

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Co ile należy dokonywać przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej?

Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych, należy przeprowadzać zgodnie z przepisami co 2 lata.

Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądach okresowych i czy za brak ich wykonywania grozi jakaś kara?

Obowiązek dopełnienia terminowości ustawowego przeglądu okresowego spoczywa na podatniku.

Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do serwisu w celu wydania duplikatu.

Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?

Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej – w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku – zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.

W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?

Jeżeli kasa została utracona, nawet na krótki okres czasu, to przed ponownym rozpoczęciem pracy musi być oddana do przeglądu serwisowego.