Słownik od A-Z

DATA FISKALIZACJI
Data, przed upływem której podatnik zobowiązany jest zafiskalizować swoje urządzenie fiskalne. Fiskalizacja dokonywana jest przez autoryzowanego serwisanta kas fiskalnych.

DRUKARKA FISKALNA
urządzenia mające na celu ewidencjonowanie wysokości należnego podatku vat w procesie sprzedaży detalicznej towarów bądź usług osobom fizycznym, zawsze sprzężone z komputerem i zainstalowanym na nim programem sprzedaży.

FISKALIZACJA
Proces fiskalizacji kasy/drukarki jest to uruchomienie modułu pamięci fiskalnej i wpisanie do niej na stałe numeru NIP właściciela kasy. Numer ten będzie drukowany w nagłówku paragonu – w jego ostatniej linii..

KASA FISKALNA
urządzenia mające na celu ewidencjonowanie wysokości należnego podatku vat w procesie sprzedaży detalicznej towarów bądź usług osobom fizycznym.

KOPIA PARAGONU
dokument nawijany na szpulkę zwijacza w mechanizmie drukującym urządzenia fiskalnego lub zapis danych kopii paragonów na elektronicznej karcie pamięci. Musi on być przechowywany przez podatnika przez okres co najmniej 5 lat.

KSIĄŻKA SERWISOWA
dokument urządzenia fiskalnego, służący do robienia adnotacji o awariach, naprawach, przeglądach okresowych dokonywanych w kasie lub drukarce. Obowiązkiem podatnika jest przechowywanie książki serwisowej w miejscu, w którym znajduje się kasa.

MODUŁ FISKALNY
pamięć stała kasy fiskalnej, w której zapisywane są dane dotyczące transakcji przeprowadzonych na kasie fiskalnej (raporty dobowe), element kasy odpowiedzialny za wydruk paragonów.

NUMER EWIDENCYJNY KASY
numer, pod którym dany egzemplarz kasy o danym numerze seryjnym i unikatowym, figuruje w ewidencji właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

NUMER SERYJNY (FABRYCZNY) KASY
niepowtarzalny numer danego egzemplarza kasy wypisany na jej tabliczce znamionowej.

NUMER UNIKATOWY
jest to indywidualny numer modułu pamięci fiskalnej zamontowanej w kasie/drukarce.

PARAGON
jest to dokument drukowany w wyniku dokonywania sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej.

PLU
określenie towaru zaprogramowanego w bazie towarowej kasy. PLU ma przyporządkowany unikalny numer w bazie towarowej kasy; PLU musi mieć określoną stawkę podatku vat.

PRZEGLĄD OKRESOWY KASY FISKALNEJ
przegląd okresowy kasy fiskalnej jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na podatnika, w wyniku którego właściciel kasy zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzenia fiskalnego w autoryzowanym serwisie kas fiskalnych. Jest on wykonywany co 2 lata.

RAPORT DOBOWY
podsumowanie sprzedaży z całego dnia. Zawiera sumę sprzedaży za dany dzień, wysokość podatku w rozbiciu na stawki vat i stan gotówki w kasie. W myśl ustawy o kasach fiskalnych właściciel kasy ma obowiązek wykonywać raport dobowy w przypadku gdy w danej dobie była dokonywana sprzedaż. Raport ten powinien być wykonany tego samego dnia lub najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.

RAPORT MIESIĘCZNY PEŁNY
raport na którym wyszczególnione są wszystkie raporty dobowe oraz ich podsumowanie za dany miesiąc. Raport ten powinien być wykonany ostatniego dnia miesiąca lub najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym.