Obieg Dokumentów i Zadań Forte

SYMFONIA® Forte – Obieg Dokumentów i Zadań Forte

System wspiera zarządzanie procesami obiegu dokumentów oraz przepływu zadań w firmie. Przeznaczony jest dla średniej wielkości i dużych podmiotów gospodarczych posiadających rozbudowany system akceptacji dokumentów i zadań oraz ilość dokumentów przekraczającą kilkaset miesięcznie. Usprawnia realizację prowadzonych równolegle wielu zadań przez pracowników. Wspomaga wizualizację procesów oraz wdrażanie systemów jakości w firmie. Uzupełnia możliwości Systemu SYMFONIA® forte oraz rozwiązań firm trzecich.

 

Moduły funkcjonalne:

Obieg dokumentów 
Moduł wspomaga obieg dokumentów w firmie, np. dokumentów kosztowych, zamówień, pism. Umożliwia skanowanie dokumentów i przechowywanie ich w wersji elektronicznej, a w razie potrzeby wydruk kopii oryginału w dowolnym momencie pracy. Specjalny system praw chroni dokumenty przed dostępem osób nieupoważnionych. Moduł pozwala na przesyłanie dokumentów do dowolnej ilości osób według zaplanowanych scenariuszy obiegu dokumentów oraz powiadamianie e-mailem o dokumentach czekających do akceptacji. W czasie nieobecności pracownika pozwala na określenie systemu zastępstw. W sposób automatyczny zapisuje historię dokumentów oraz listę osób je przeglądających. Moduł pozwala na wprowadzenie akceptacji merytorycznej oraz księgowej jako wymogu obiegu dokumentów w firmie, a także innych poziomów akceptacji (np. kontrolingowa, Dyrektora Finansowego). Użytkownik może dokonać kosztowego podziału dokumentów. Można także rejestrować zamówienia do kontrahentów oraz pozycje zamówień. Moduł umożliwia przesyłanie dokumentów do programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte.

Przepływ zadań 
Rozwiązanie wspomaga pełny proces obiegu zadań w firmie. Pozwala precyzyjnie określić harmonogram realizacji zadań i oznaczyć ich status, a następnie rejestrować termin zlecenia i zakończenia realizacji zadań. Umożliwia rejestrację zadań i podzadań w sposób hierarchiczny. Moduł pozwala także Użytkownikowi na powiązanie zadań z dokumentami oraz dołączanie załączników do zadań.

Mapowanie procesów 
Moduł ten dostarcza narzędzi umożliwiających graficzne odzwierciedlenie procesów zachodzących w firmie. Pozwala na prezentowanie przebiegu procesów z uwzględnieniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zobrazowanie ich wpływu na obieg zadań i dokumentów.

Integracja z programem SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte 
Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na przenoszenie pełnej informacji o dokumentach do programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte. Umożliwia ponadto wgląd w dokumenty zaksięgowane oraz znajdujące się w buforze. Rozwiązanie integruje: Kartotekę kontrahentów, Kontrakty, Słownik walut, inne dowolne słowniki występujące w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte.

Integracja z programem SYMFONIA® Kontroling forte 
Moduł umożliwia dodatkowe oznaczanie dokumentów oraz zapisów na dokumentach księgowych, a także i ich eksport do programu SYMFONIA® Kontroling forte.

Integracja z programem SYMFONIA® Handel premium 
Moduł zapewnia dostęp do kartoteki towarów oraz dokumentów (zamówień) w programie SYMFONIA® Handel premium.