Planowanie Płynności Finansowej Forte

Planowanie Płynności Finansowej Forte

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

  • prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
  • ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
  • redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
  • sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów