Sklep Internetowy Forte

SYMFONIA® Forte – Sklep Internetowy Forte

ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻ, OFERTY, INFORMACJE Program pozwala na prowadzenie sprzedaży i przyjmowanie zamówień przez Internet. Umożliwia prezentację oferty, pozyskiwanie nowych Klientów oraz obsługę stałych partnerów handlowych. Pozwala prowadzić dowolną politykę sprzedaży. Umożliwia indywidualizację wyglądu stron w przeglądarkach internetowych.

 

Wybrane możliwości programu:

SZYBKIE I ŁATWE TWORZENIE OFERTY INTERNETOWEJ

 • Możliwość wyboru trybu pracy – Sklep lub Centrum Informacyjne (np. o Użytkowniku, produkcie).
 • Importowanie kartoteki towarów i cenników z programu SYMFONIA® Handel lub bezpośrednio z przeglądarki internetowej.
 • Możliwość modyfikowania dowolnych elementów oferty prezentowanej w Sklepie. Możliwość czasowego wyłączenia z oferty niektórych asortymentów.
 • Prezentacja graficzna asortymentu (miniaturowe zdjęcia na liście towarów, duże zdjęcia w szczegółowym opisie towaru). Możliwość umieszczenia całej serii zdjęć asortymentu i utworzenia galerii dla dowolnie wybranych towarów.
 • Podział towarów na grupy asortymentowe.
 • Szybkie wprowadzanie asortymentu do Sklepu dzięki słownikom jednostek miary i stawek VAT.
 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu do potrzeb Użytkownika przez system parametrów.

PEŁNA OBSŁUGA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ, SZYBKIE WYSZUKIWANIE TOWARÓW

 • Umożliwienie Klientom rejestracji własnych kont w Sklepie. Gromadzenie danych o potencjalnych Klientach, z zachowaniem rygorów przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Możliwość gromadzenia zamówień, także od Klientów nie posiadających stałych kont w Sklepie.
 • Wyszukiwanie towarów według kategorii, kodów, nazw, dowolnych słów.
 • Zaawansowane wyszukiwanie towarów z użyciem znaków blankietowych (oznaczających dowolny znak lub dowolny ciąg znaków).
 • Wyszukiwanie według łączonych warunków, np. asortyment z określonym fragmentem nazwy mieszczącego się w podanym zakresie cen.
 • Możliwość ustalenia obsługiwanych form dostawy i płatności oraz łączenia określonych form dostawy z wybraną formą płatności.
 • Wybór pracy z cenami i wartościami netto lub brutto.
 • Możliwość wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia, rodzaju dokumentu sprzedaży – paragon, faktura VAT.
 • Zapamiętywanie – dla Klientów posiadających stałe konta – przygotowanego koszyka towarów, aż do momentu złożenia zamówienia lub opróżnienia koszyka (także w przypadku utraty przez Klientów połączenia z Internetem).
 • Prosta, intuicyjna obsługa i wbudowana pomoc dla Użytkowników Sklepu (Klientów).


Łatwy i szybki dostęp do pełnej informacji o towarach lub ich grupach. 

MOŻLIWOŚĆ ZAPLANOWANIA I PROWADZENIA DOWOLNEJ POLITYKI SPRZEDAŻY

 • Kartoteka stałych Klientów z możliwością zaimportowania jej z programu SYMFONIA® Handel. Możliwość zarejestrowania wielu Użytkowników dla jednej firmy – Klienta.
 • Możliwość uaktualniania przez Klientów danych własnego konta (np. danych teleadresowych) za pomocą Sklepu.
 • Określanie warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów).
 • Możliwość zbiorczej aktualizacji warunków sprzedaży dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, przy kolejnym pobieraniu ich danych z programu SYMFONIA® Handel.
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (każda z cen może być określona jako cena brutto bądź netto).
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar.
 • Automatyczne wyświetlanie w Sklepie cen przyporządkowanych kontrahentowi dokonującemu zamówienia.
 • Możliwość określenia upustów ilościowych dla wybranych towarów.
 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach, z automatyczną aktualizacją kursów walut z tabel NBP lub ręcznie przez administratora.
 • Mechanizmy zarządzania złożonymi zamówieniami, wyszukiwania, przyjmowania do realizacji, usuwania. Nadawanie zamówieniom statusu – zaakceptowane, odrzucone, anulowane, w trakcie realizacji, zrealizowane.
 • Przesyłanie otrzymanych zamówień do programu SYMFONIA® Handel w celu dalszej obsługi procedur sprzedaży.


Aby złożyć zamównienie Użytkownik sam rejestruje się w Sklepie Internetowym. 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALIZACJI WYGLĄDU SKLEPU PRZEZ ADMINISTRATORA

 • Możliwość zmiany układu paneli, menu, ikon, kolorów, czcionek i wyglądu tabel.
 • Wybór wyglądu Sklepu spośród wielu predefiniowanych układów lub możliwość stworzenia własnego układu.
 • Podgląd Sklepu w trakcie dokonywania zmian przed ich ostatecznym zapisaniem – wygląd w Internecie pozostaje niezmieniony aż do zakończenia przebudowy.
 • Możliwość umieszczenia dowolnego tekstu powitalnego na stronie głównej Sklepu oraz banerów reklamowych (wybór trybu wyświetlania banerów – aktywne, nieaktywne).
 • Możliwość okresowego zdezaktywowania Sklepu lub przeniesienia pod inny adres internetowy.
 • Możliwość indeksowania strony Sklepu w wyszukiwarkach internetowych (umieszczanie meta tagów).
 • Możliwość stworzenia i umieszczenia w Sklepie Regulaminu sklepu.