e-Dokumenty

Symfonia e-Dokumenty

Aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych, będących w obiegu przedsiębiorstwa. Umożliwia ich wysyłanie oraz przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantuje bezpieczny, szybki i co najważniejsze tani sposób zarządzania elektronicznymi fakturami.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania oferty na oprogramowanie e-Dokumenty!

Online dostępna jest serii filmów instruktażowych.

Funkcjonalność Symfonia e-Dokumenty:

 • Elektroniczne wysyłanie i przechowywanie faktur
 • bezpieczny obrót fakturami
 • wykorzystuje elektroniczną pieczęć oraz podpis kwalifikowany
 • wsparcie prawne w procesie akceptacji wymiany dokumentów drogą elektroniczną
 • import faktur elektronicznych do innych programół z linii Symfonia
 • automatyczna archiwizacja dokumentów
 • łatwe wyszukiwanie dokumentów

Zalety e-Dokumentów:

EKSPRESOWO

 • usprawnia i przyspiesza proces. Wysyła dokumenty na wskazany adres mailowy natychmiast po wystawieniu i podpisaniu pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika, przez co: umożliwia szybkie dostarczenie dokumentów z pominięciem tradycyjnej drogi wysłania przez pocztę
 • nie ma zagrożenia zagubienia dokumentu w trakcie wysyłki
 • wysyłanie oraz archiwizacja faktur odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obrotu fakturami elektronicznymi
 • przyspieszenie procesu dostarczania faktur to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim możliwość szybszego rozliczenia się z kontrahentami.

EKONOMICZNIE

 • automatyzuje standardowe czynności związane z wystawianiem oraz otrzymywaniem faktur i znacząco wpływa na: obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem
 • obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów
 • usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu dokumentów w firmie
 • zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur
 • szybszą współpracę między kontrahentami, dzięki możliwości korzystania z gotowych wzorów umów handlowych, wymaganych do wzajemnego uznania się stron w procesie wymiany dokumentów elektronicznych.

EKOLOGICZNIE

 • przyczynia się do: istotnego ograniczenia ilości zużywanego papieru
 • ograniczenia wycinki drzew
 • zwiększenia ilości tlenu w atmosferze.