Symfonia Start 2.0

Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość to program przeznaczony do prowadzenia każdej formy uproszczonej księgowości. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności o moduł Płace, będziesz mieć możliwość rozliczania płac zatrudnionym pracownikom. Automatyzuje podstawowe czynności, dzięki czemu poprawia efektywność codziennych działań. Bieżące aktualizacje programu dostępne w abonamencie zapewnią firmie bezpieczeństwo prawno-podatkowe.

Kluczowe funkcjonalności i zalety:

 • możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS
 • wsparcie w prowadzeniu Ewidencji Przychodów lub Księgi Przychodów i Rozchodów oraz podatku od towarów i usług
 • wsparcie w prowadzeniu obowiązkowych ewidencji podatkowych
 • zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres
 • możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych – bez limitu
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej
 • rejestracja i rozliczanie remanentów
 • obsługa transakcji wewnątrz unijnych
 • współpraca z programem Symfonia Start 2.0 Faktura lub Symfonia Start 2.0 Handel

Symfonia Start Handel 2.0 to intuicyjny program do obsługi sprzedaży i operacji magazynowych w firmach handlowych lub produkcyjnych, które rozliczają się uproszczoną księgowością. Zapewnia szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży, ustawianie promocji, automatyczne włączanie i wyłączanie cen i rabatów. Pozwala zarządzać rentownością sprzedaży i optymalizować koszty magazynowania.

Kluczowe funkcjonalności i zalety:

 • możliwość importu kursów walut zagranicznych z NBP
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS
 • możliwość szybkiego i łatwego wystawiania dokumentów sprzedaży, również obsługę e-faktur dzięki rozszerzeniu e-Box
 • pozwala na pełną obsługę magazynów oraz dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych
 • posiada pakiet gotowych raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych
 • możliwość realizacji przyjętej polityki sprzedaży, dzięki obsłudze eksportu i transakcji unijnych
 • obsługa płatności i rozrachunków
 • obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie
 • możliwość automatycznej elektronicznej wymiany dokumentów sprzedaży z systemem finansowym w biurze rachunkowym dzięki usłudze Drive
 • współpraca a z programem Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość
 • współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl

Symfonia Start 2.0 Faktura to intuicyjny program do obsługi codziennych operacji sprzedażowych, w firmach, które rozliczają się uproszczoną księgowością i nie prowadzą gospodarki magazynowej. Zapewnia szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży, automatyczne włączanie i wyłączanie cen i rabatów. Pozwala zarządzać rentownością sprzedaży.

Kluczowe funkcjonalności i zalety:

 • możliwość importu kursów walut zagranicznych z NBP
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS
 • możliwość szybkiego i łatwego wystawiania dokumentów sprzedaży, również obsługę e-faktur dzięki rozszerzeniu e-Box
 • możliwość realizacji przyjętej polityki sprzedaży, dzięki obsłudze eksportu i transakcji unijnych
 • szybki dostęp do niezbędnych informacji oraz pakiet gotowych raportów i zestawień,
 • obsługa płatności i rozrachunków
 • obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie
 • możliwość automatycznej elektronicznej wymiany dokumentów sprzedaży z systemem finansowym w biurze rachunkowym dzięki usłudze Drive
 • współpraca a z programem Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość
 • współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl